Facebook Fans
СПОДЕЛИ НА FACEBOOK

БИДИ НАШ ОБОЖАВАТЕЛ

ПРИЈАТЕЛИ
 
Google Addsense

2009-2007

2009

2009 - Водење на спортски дневник од 1993 до денес.
види повеќе

Подготовки за изработка на  веб страна  www.soccerfuture.net заедно со неговите портпароли Драган Златковски и Томислав Младеновски.

2008

22.01.2008
Кире Николовски заминува за Скопје со младите таленти Бобан Николов
  (ФК Брегалница), Дарко Алексовски Пеле (ФК Брегалница – Штип) и Димитар Маџунаров(ФК Брегалница) кај проф. др. Ванчо Поп Петревски каде што на талентите им се врши преглед преку апарат за био - резонантна и кондициска проценка.
слика 1, слика 2

30.01.2008    – 07.05.2008
Започнува да работи како фудбалски тренер во Универзитетот Гоце Делчев – Штип (слики билтен и слика со екипата , мал фудбал ). Како тренер на екипата освојува трето место во универзитетската лига.

билтен, слика 1, слика 2

30.06.2008 – 08.07.2008
Кире Николовски заминува за Белград заедно со неговите двајца ученици Дарко Алексовски (ФК Брегалница – Штип)
 и Давид Ристевски (ФК Победа – Прилеп) кај тренерот Живан Ракиќ. Целиот период беа тестирани и учествуваа во турнир.
види повеќе

25.11.2008 – 06.12.2008
Во овој период Кире Николовски заминува за Белград кај неговиот колега Живан Ракиќ каде што заедно вршат тестирање на талентите Дарко Алексовски (ФК Брегалница – Штип) и Иво Каранфилов (ФК Пирин 2001 – Благоевград)   кои подоцна беа пратени на проба во ФК Црвена Ѕвезда(Белград).
слика 1

2007

21.04.2007 – 27.04.2007
Кире Николовски заминува за Белград заедно со 4 таленти(Антонио Китановски, Оливер Велковски, Јован Ристевски и Дарко Јанакиев) предложени од тренерот Ѓорги Штериев од Велес кај тренерот Живан Ракиќ. Во тој период тренерот Живан Ракиќ му предложи на Кире Николовски да биде негов асистент, каде што Кире Николовски
  струја АЛИЛУЈА  ја прифати улогата на асистент.
види повеќе

16.06.2007
Кире Николовски струја АЛИЛУЈА добива потврда за соработка од младинската школа ФК Партизан(Белград)

види повеќе

16.07.2007 – 20.07.2007
Кире
 Николовски  со  неговите  ученици   Бобан Николов      (ФК Брегалница) и Дарко Алексовски Пеле (ФК Брегалница – Штип) заминува за Скопје во кампот на ФК Милан (Италија) кој го организираше ФК Работнички Кометал (Скопје)
слика 1, слика 2, слика 3

10.11.2007
Кире Николовски струја АЛИЛУЈА добива потврда за соработка од младинската школа ОФК Бе
оград (Белград)
види повеќе

 

СЛЕДНО