Facebook Fans
СПОДЕЛИ НА FACEBOOK

БИДИ НАШ ОБОЖАВАТЕЛ

ПРИЈАТЕЛИ
 
Google Addsense

Медицина на спортот

Медицински советник:

Проф. д-р Ванчо Поп-Петровски

Спец. по спортска медицина и Спец. по гимнастика

 

Антропометрија

 

- директни мерки, телесни компоненти, оптимален антропометриски профил.

 

Функционално тестирање:

 

- проценка на: максимална срцева фреквенција, срцева резерва, релаксантна компонента, зони на оптоварување, максимална потрошувачка на кислород, анаеробен праг–Полар 810 И. 

 

- Биоелектрична импендансна анализа - проценка и подршка(Л.И.Ф.Е., Целлцом, Ленѕо, Ленѕо Мобил)

 

Исхрана

 

Проценка на нутрицискиот статус, потребите и ефектите од внес на:

 

- општи суплементи (минерали, витамини, билки, продукти од животинско потекло) и

 

- спортски биосуплементи (градбени, енергетски, детоксификациони) преку анализа на коса и нокти, биоимпенданса, микроскопија на темно поле;

 

- Изработка на протоколи за исхрана и биосуплементација на фудбалерите;

 

Јога и спорт

 

- Хата јога протоколи за здравствени и спортски потреби. 

 

Техники на дишење:

 

- за зголемување на капацитетот на дишењето;

 

- за зголемување на осетливоста за дишењето;

 

- врамнотежувачки техники;

 

- хиповентилациски техники;

 

- хипервентилациски техники.

 

Релаксација (шавасана, јога нидра).

 

Медитации (катарзични, енергетизирачки, медитативни).