Facebook Fans
Share on FACEBOOK

Become our fan

Kontakt
an image
 
Soccer Future
Kire Nikolovski
Email: info@soccerfuture.net


Google Addsense

2009-2007

2009

  • Otrkivanje mladih talenata. Više
  • Priprema za izgradnju web strane www.soccerfuture.net

2008

  • 22.01.2008 Kire Nikolovski (Struja) odlazi u Skoplje sa maldim talentima Boban Nikolovski (FK Bregalnica - Štip), Darko Aleksovski – Pele (FK Brealnica - Štip) i Dimitar Mađunarov (FK Bregalnica - Štip) kod prof. Dr. Vanćo Pop Petrovskog gde im se vrše pregledi aparatom za birezonantnu i kondicisku procenku. slika1 slika2
  • 30.01.2008 – 07.05.2008 Kire Nikolovski zapoćinje sa svojim radom kao fudbalski trener na uneverzitetu ,,Goce Delćev” iz Štip Slike bilten I slike sa ekipom ,,mali fudbal’’. Kao trener ekipe osvaja Treće mesto u uneverzitetskoj ligi u mali fudbal. novine slika1 slika2
  • 30.06.2008 – 08.07.2008 Kire Nikolovski odlazi u Beograd (zajedno sa njegova dva ućenika) Darko Aleksovski – Pele (FK Bregalnica - Štip) i David Ristevski (FK Pobeda - Prilep) kod trenera Živan Rakić (ČIKA RAKA). Celi period je iskorisćen za testiranja ućenika i ućestvo u turniru. Više
  • 25.11.2008 – 06.12.2008 U ovom periodu Kire Nikolovski (Struja) odlazi u Beograd kod njegovog kolega Živana Rakića (ČIKA RAKA), gde zajadno prave testove talenta Darko Aleksovskog Pele (FK Bregalnica Štip) i ekstra talent Ivo Karanfilov iz Bugarske (FK Pirin - Blagojevgrad). Nakon izvrseni testovi, upućeni su na probu u FK Crvena Zvezda – Beograd. Više

2007

  • 21.04.2007 – 27.04.2007 Kire Nikolovski odlazi u Beograd kod Živana Rakića ČIKA RAKA zajedno sa 4 talenta (Antonio Kitanovski, Oleiver Velkovski, Jovan Ristevski i Darko Janakiev - Mesar) predloženih od trenra Gorgi Sterievski iz Velesa. U tom perudu indidialni trener Živan Rakić ČIKA RAKA predlaže Kire Nikolovski da bude njegov asistent i suradnik, Kire Nokolovski prihvata te uloge. slika
  • 16.06.2007 Kire Nikolovski (Struja Aliluja - šampion) dobija potvrdu za saradnju sa omladinskom školu FK Partizan – Beograd. Više
  • 16.07.2007 – 20.07.2007 Kire Nikolovski sa negovim ućenicima Boban Niklov (FK Bregalnica) i Darko Aleksovski – Pele (FK Brealnica – Štip) odlaze u Skoplje u kamp FK Milan (Italija) koji je organizirao FK Rabotnićki Kometal - Skoplje slika1 slika2 slika3
  • 10.11.2007 Kire Nikolovski (Struja – Aliluja) dobija potvrdu za saradnju sa omladinskom školom OFK – Beograd. Juvenile own school Beograd (Belgrade) Više
SLEDEČI