Facebook Fans
Share on FACEBOOK

Become our fan

Kontakt
an image
 
Soccer Future
Kire Nikolovski
Email: info@soccerfuture.net


Google Addsense

1996-1993

1996

  • 13.04.1996 Kire Nikolovski igra poslednu zvanićnu utakmicu u FK BREGALNICA – Štip. Sa tom utakmicom odigrao je 124 zvanićne utakmice u dresu tog kluba. U tom klubu njegovi treneri su bili: Dragan Hristovski, Stojanće Ekonomov, Stojanće Arsov (Đali – ČIČO) Jordan Ražankov, Stevo Iliev (Gunja), Nikola Šteriev, Metodi Šiskov, Petrović Jeca, Koćo Dimotrovski (legenda FK Vardara), Kiril Dojćinovski (Legenda FK Crvena Zvezda), Mirko Nagakov i Mijalće Mađunarov. slika 1 2 3
  • 13.07.1996 Kire Nikolovski (Struja Aliluja) ima susret sa Zvonko Petrovic PJETRO iz Beograd, fudbaler koji je promjenio 21 klub u svojoj dotadasnjoh fudbalskoj karijeri. Njegovi najpoznati dotadasnji treneri bili su: Gica Damjanović, Ljubiša Tumbaković, Veleibor Vasović, Branko Zutić, Vladica Popović, Peđa Staković, Baja Malić, Dusko Kondić, Blagoja Mitić, Vlado Perovik, Seforovik Nenad, Sergio Magistrela, Klaudio Kostanjeli, Veronezi, Manojlović, Miki Ivanović i Dragan Hristovski. slika

1995

  • Kire Nikolovski je ćlan FK Bregalnica (Štip).
  • U slobodnom vremenu Kire Nikoovski posećuje privatne ćasovi engleskog jazika u privatnoj skoli Vista kod prof. Lidija Eftimova koja momentalno živi i radi u SAD. slika
  • 10.06.1995 Kire Nikolovski završava prvi stepen engeleskog jezika. slika
  • 04.12.1995 Kire Nikolovski završava drugi stepen engleskog jezika slika

1994

  • Kire Nikolovski (Struja) je ćlan FK Bregalnice – Štip. Kire Nikolovski samoicijaticno vrši licne individualne treninge (futinge) u prirodi također ide samoicijativno u najtrofejni balkanski boraćki klub BC Balkanac. slika1 slika2

1993

  • Kire Nikoovski (Struja –Aliluja) je ćlan FK Bregalnica Štip. slika
  • 22.08.1993 Kire Nikolovski ispriran navijaćkom grupom Falanga – Štip (koja je bila proglašena za njbolja navijaćka grupa u Makedoniju u sezonu 1992/1993, posebno na skandaloznoj (prekinutoj) utakmicu u Koćani (14.06.1993) između FK Osogovo i FK Bregalnica na kojoj je prisustvalo više 10.000 posetilaca, zapoćinje da vodi sportski dnevnik i naštavlja da belezi iskutva i znanja ljudi koja su povezani sa fudbalskim igrom, posebno događaja u FK Bregalnica. slika1 slika2
PREDHODAN SLEDEČI