Facebook Fans
Share on FACEBOOK

Become our fan

Kontakt
an image
 
Soccer Future
Kire Nikolovski
Email: info@soccerfuture.net


Google Addsense

METOD RADA

 
Poštovani posetilaci, u ovom delu prikazujemo vam naš metod to jest naš naćin rada sa našim klientima.

 
Odaberite naćin rada:

Metod Kire Nikolovskog (Struja – Šampion)

Metod Živana Rakića (ČIKA RAKA)

 
Naš metod rada uskoro biće prikazan preko video zapis, za kojeg ćete biti detaljnije obavešteni.