Facebook Fans
Share on FACEBOOK

Become our fan

Kontakt
an image
 
Soccer Future
Kire Nikolovski
Email: info@soccerfuture.net


Google Addsense

Metod rada Kire Nikolovskog (Struja – Šampion)

Fudbal je kolektivan sport ali fakt je da individualisti (pojedinci) odlućuju u uspjehu (neuspjehu) jednog fudbalskog kuba. Moj individualni metod se bazira na 15 godišnjem iskustvom fudbalske karijere i dosadašnje 14 godisnje iskustvo individualnog fudbalskog trenera i zadnjih 5 godina specijalizacije kod mog kolega Živan Rakić sa 35 godišnje iskustvo.

 

Šta tražimo (koji talenata imaju prednost za rad s nama)?

 • talenati između 7–11 godina i 11–19 godina
 • da su zdrastveno sposobni
 • da imaju talent
 • da imaju zelja za uspeh
 • ukoliko imaju mogućnost da nam prate video material (kome će pokazati dio njihov talenat) ciljem da se uradi analizu i selekciju prije poćetka testiranja
 • kratku biografiju

Šta nudimo (što dobijate ukoliko radite s nama)?

 • profesionalnost
 • garantovan uspjeh za kratak period (10-15 dana, ovisno od vaš interes i vašu intelektualnu sposobnost)
 • poboljšanje tehnike
 • poboljšanje taktike
 • poboljšanje vaših fizicki predispozicija
 • iskrena i precizna procena vaših fudbalskih mogucnosti
 • povezivanje sa menađera i sponzori
 • potpuni pregled i savjete o fizićko i psihićko pojaćanje (prof. d-r Vanćo Pop Petrovski - spec. sportske medicine i gimnastike)
 • popust siromašnih talenta

 

Prema mojoj lićnoj filozofiji, jedan fudbaler da bude uspješan postoje 4 elementa između kojih treba da ima balans.

 1. ?
 2. ?
 3. trening
 4. ?

Ukoliko hoćete da saznate koji su ostali 3 elementa od koji ovisi uspjeh jednom fudbaleru ili hoćete da angazujete Kire Nikolovskog kao vaš individualni trener, prijavite se putem KONTAKT platformi

Napomena: Zbog velikog interesa za ove individualne treninge, koje već posećuju fudbaleri celog sveta, Vi treba da zakažete termin najmanje 20-30 dana unapred..