Facebook Fans
Share on FACEBOOK

Become our fan

Kontakt
an image
 
Soccer Future
Kire Nikolovski
Email: info@soccerfuture.net


Google Addsense

Vizija

Sve teće i sve se menja. Fudbalska igra kao njvaznija stvar na svetu, također je fleksibilna i obićno pred svako svetsko fudbalsko prvenstvo se uvode jedno do dve nova pravila sa ciljem da se usavrši fudbalska igra. Moja vizija je da preko FORUMA ove web starne da ostavite vase komentare i ideje sa ciljem da se formira javno, globalno mišljene za dousovaršavanja fudbalske igre. Moj cilj je stvaranje Organizaciju na globalno nivou koja bi imala zadatak da vaše zakljućke i zahteve dostavi do FIFA i UEFA od kojih ćemo da tražimo da ih analiziraju i prihvate sa ciljem da fudbaslka igra bude na višem nivou. Pored toga Kire Nikolovski (Struja – Šampion) ima napravljenu svoju igru za decu koja će se uskoro prezentirati na globalnom nivou. Cilj igre je da se na poluvremenu fudbalske utakmice napravi SHOW TIME, preko koga će se zadržti pažnja posetilaca dok traje poluvreme pauza.